• Meranız yoksa, MeraSistem var.
  • 1. GÜN
  • Yıkanmış arpalar tepsilere serilir.
  • 2. GÜN
  • Arpalar kök salıyor.
  • 3. GÜN
  • Arpalarımız filizlendi bile.
  • 4. GÜN
  • Arpalarımız, hasıla dönüşüyor.
  • 5. GÜN
  • Hiçbir katkı kullanmadan, ışık, su ve ısı ile geldik bu güne.
  • 6. GÜN
  • Yarın hasat günü.
  • 7. GÜN
  • Artık her gün 400 kg veya 10 ton taze yeşil yemimiz hazır.
  • 1 Kg. çimlenebilir arpa (maltlık - çift sıralı) 7-9 Kg. taze yeşil yeme dönüşür.

Taze Yeşil Yem Fabrikası


TUREKS A.Ş. Devletin hayvancılığa verdiği desteklere rağmen, gerek yem ve bakım giderleri, gerekse cari harcamalar nedeni ile, üretilen değer, giderleri karşılamakta zorlanıyor. Çoğu zaman 1 kg. süt bedeli ile 1 kg. yem alınamamısından şikayetler duymaktayız.
Gerek yonca, slaj ve benzeri kaba yemlerin teminindeki zorluklar, gerekse kesif yemlerin bütçemizi zorlaması, üreticileri çareler aramaya sevketmiştir.
İşte, bu nedenlerle, MeraSistem ve benzeri sistemler devreye girmiştir.
MeraSistem ile bir kg. taze yeşil yem 15 -18 kuruşa mâl olmakta, MeraSistem'in girdiği rasyonlarda yem giderlerimizi %35 ilâ %50 aşağılara çekilebilmektedir. 
MeraSistem'de üretilen taze, doğal, %95 ~98 hazmedilirliği olan,  saman ve kuru ot dahil, diğer yemlerin de hazmedilirliğini sağlayan, taze yeşil yemin diğer yararlarına da kısaca değinelim. 
- Hazmı kolaydır
-Büyük oranda A - E biyotin ve folikasit vitaminleri içerir.
-Bitkinin en değerli yeri olan kökleri ile birlikte tüketildiği için, atık yoktur.
-Süt verimi %15 ve sütteki yağ oranı da %14'de kadar artar. Sütümüz (+) primle alıcı bulur.
-Tarım makinalarında, kendini en hızlı şekilde amorti eden sistemdir. Merasistem'e göstereceğiniz özen ve programlı çalışma sistemi 10 ~12 ayda amorti edebilmektedir.
-Karma'da, taze yeşil yem ile samanı harmanlayarak hayvanların severek tüketeceği bir karışım elde edilir, 
-Hayvanlar üzerindeki stresi atacak, sakinleşecek ve uysallaşacak, 
-Atlarda ülser sorunu ortadan kalkacak, performansları artacak,
-Hayvanların dış görüntülerinde iyileşme, tırnak, boynuz ve tüylerinde parlaklık görülecek..
-Doğurganlık artacak, düşük azalacak,
-Hijyen bir ortamda yetişen taze yeşil yemler, hayvanların rumen florasını rahatlatacak.
-Tarla, traktör, sulama, yağmur bekleme, sürme, biçme yok.
Çiftliğinize kuracağımız bir
MeraSistem
ile, sanki doğal bir yem fabrikanız olacak, yemde dışa bağımlılığınız azalacak. Dahası da var. Onları da görüşmeye davet ettiğinizde anlatırız. En derin saygılarımızla.

Mera Sistem